पंचकर्म कोणी करावे ?

पंचकर्म चिकित्सा सर्वांसाठी उपयुक्त आहे.
म्हणजे ज्यांना व्याधी झाले आहे त्यांच्यासाठी तर उत्तमच
पण
ज्यांना व्याधी होऊ नये अशी इच्छा असते त्यांच्यासाठी सुद्धा उपयुक्त आहे.

Category: